Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

model staniční
konvenčně uspořádaný zákres meteorologických prvků na synoptické mapě kolem staničního kroužku. Podle charakteru a měřítka synoptické mapy se používají různé typy staničních modelů. U některých met. prvků se ve staničním modelu zakresluje jen jejich výskyt pomocí symbolů, např. druh oblaků a meteorů, u jiných se do mapy vyznačuje jejich hodnota číselně nebo graficky. Staniční model se někdy slang. označuje jako „pavouk“.
angl: surface plotting model slov: staničný model rus: модель станции něm: Stationsmodell n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: