Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Vítejte v oficiálním slovníku České meteorologické společnosti.

Nabízíme Vám:

Pro pokročilou práci se slovníkem doporučujeme návod k použití, bližší informace o slovníku, jeho autorském kolektivu a použité literatuře.

Nezapomeňte nás prosím správně citovat:

Česká meteorologická společnost [online]: Elektronický meteorologický slovník (eMS) [cit 24.07.2024]. Dostupné z: http://slovnik.cmes.cz
podpořila:
spolupracují: