Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka Hadleyova
model buňkové cirkulace v pásmu mezi rovníkem a 30° zeměp. šířky. Byla popsána G. Hadleyem (1735). Představuje v podstatě idealizaci pasátové cirkulace bez uvažování její zonální složky a sezonních výkyvů. Viz též buňka Ferrelova, buňka polární, cirkulace Walkerova.
angl: Hadley cell slov: Hadleyova bunka něm: Hadley-Zelle f fr: cellule de Hadley f rus: ячейка Гадлея  1993-a3
podpořila:
spolupracují: