Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

NASA
(National Aeronautics and Space Administration, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) – vládní agentura USA, spolupracující s NOAA na vývoji a provozu amerických geostacionárních i polárních meteorologických družic. Na rozdíl od NOAA provozuje nebo se podílí na vývoji a provozu i různých výzkumných družic.
slov: NASA něm: NASA f rus: НАСА  2014
podpořila:
spolupracují: