Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

odraz radiolokační
syn. echo radiolokační, radioecho – obecně užívaný termín v radiolokaci pro radiolokační cíle, pozorované dříve na obrazovkách indikátorů radiolokátorů, v současnosti na radiolokačních produktech. Charakter radiolokačního odrazu je určován frekvencí a vlastnostmi dopadajícího elmag. záření, vzdáleností a rychlostí pohybu cíle vůči radiolokátoru a fyz. (zejm. dielektrickými) vlastnostmi cíle.
angl: radar reflectivity slov: rádiolokačný odraz něm: Radarreflektivität f rus: радиолокационная отражаемость  1993-a3
podpořila:
spolupracují: