Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

barotermometr
syn. termobarometr – zřídka používaná označení pro hypsometr.
Termín byl převzat z něm. Barothermometer; slovo se skládá z řec. βάρoς [baros] „tíha, váha“ (srov. bar), θερμός [thermos] „teplý, horký“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
 
slov: barotermometer něm: Barothermometer m fr: baro-thermomètre m rus: баротермометр, термобарометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: