Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

redukce tlaku vzduchu na hladinu moře
angl: reduction of pressure to sea level; slov: redukcia tlaku vzduchu na hladinu mora; něm: Reduktion des Luftdrucks auf Meeresniveau f; rus: приведение давления воздуха к уровню моря  1993-a3
podpořila:
spolupracují: