Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vichřice mohutná
vítr o prům. rychlosti 28,5 až 32,6 m.s–1 nebo 103 až 117 km.h–1. Odpovídá jedenáctému stupni Beaufortovy stupnice větru.
angl: violent storm; slov: mohutná víchrica; něm: orkanartiger Sturm m; rus: жестокий шторм  1993-a3
podpořila:
spolupracují: