Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice klimatická
zóna oddělující různé klimatické oblasti. Může mít charakter výrazného klimatického předělu nebo pozvolného přechodu. Při klasifikaci klimatu je aproximována linií, jejíž poloha bývá stanovena konvenčně.
angl: climatic divide slov: klimatická hranica něm: Klimascheide f rus: климатическая граница  1993-a3
podpořila:
spolupracují: