Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

breva
angl: breva slov: breva něm: Breva f rus: брева fr: breva f, bréva f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: