Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

breva
Termín pochází z italštiny, jeho etymologie není známa.
angl: breva slov: breva něm: Breva f fr: breva f, bréva f rus: брева  1993-a2
podpořila:
spolupracují: