Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dvojpilotáž
synchronní pilotovací měření dvěma optickými pilotovacími teodolity umístěnými na konci základny s přesně zjištěnými koncovými body. Pomocí délky průmětu základny a čtyř zjištěných úhlových souřadnic, tj. dvou azimutálních a dvou výškových úhlů zaměřovaného pilotovacího prostředku (zpravidla pilotovacího balonu), se trigonometricky vyhodnocují prostorové souřadnice pilotovacího prostředku jako zákl. parametry pro výpočet výškového větru. Ve srovnání s jednopilotáží, poskytuje dvoupilotáž přesnější výsledky, poněvadž nemusí vycházet z předpokladu konstantní stoupací rychlosti zaměřovaného pilotovacího prostředku.
angl: two-theodolite method of upper winds measurement slov: dvojpilotáž něm: Doppelanschnitt m rus: базисное шаропилотное наблюдение fr: sondage à deux théodolites m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: