Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

děj izentropický
termodyn. děj, při němž zůstává konstantní hodnota entropie. V nenasyceném vzduchu je izentropickým každý adiabatický děj. Označení děj izentropický zavedl amer. fyzik J. W. Gibbs v r. 1883. Viz též izentropa.
angl: isentropic process slov: izentropický dej něm: isentroper Prozess m fr: processus isentropique m rus: изэнтропический процесс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: