Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hypsotermometr
syn. hypsometr.
Termín se skládá z řec. ὕψος [hypsos] „výše, výška“, θερμός [thermos] „horký, teplý“ a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: hypsothermometer; slov: hypsotermometer; něm: Hypsothermometer n; rus: гипсотермометр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: