Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

situace anticyklonální
1. označení pro určité synoptické typy používané v katalogu povětrnostních situací. Při anticyklonální situaci převládá nad sledovaným územím anticyklonální počasí. U většiny typů anticyklonálních situací se používá indexu „a“. Např. NWa znamená sz. anticyklonální situaci;
2. někdy se pro stručnost nesprávně používá k souhrnnému označení projevů anticyklonálního počasí. Viz též situace cyklonální.
angl: anticyclonic situation slov: anticyklonálna situácia něm: antizyklonale Situation f, antizyklonale Wetterlage f rus: антициклоническая (синоптическая) ситуация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: