Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient tření
v meteorologii nevhodné syn. pro koeficient odporový.
angl: friction coefficient; slov: koeficient trenia; něm: Reibungskoeffizient m; rus: коэффициент трения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: