Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška komína efektivní
výška osy kouřové vlečky po ukončení jejího vzestupu nad vodorovnou rovinou procházející patou komína, tj. součet stavební výšky komína a vznosu kouřové vlečky. Max. přízemní imise daného zdroje v rovinném terénu jsou podle nejčastěji používaných mat. modelů šíření kouřových vleček nepřímo úměrné čtverci efektivní výšky komína.
angl: effective stack height slov: efektívna výška komína něm: effektive Schornsteinhöhe f rus: эффективная высота дымовых труб  1993-a1
podpořila:
spolupracují: