Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pohyby vzduchu výstupné
vertikální pohyby vzduchu v atmosféře, které směřují vzhůru směrem od zemského povrchu. Patří k nim zejména:
a) konv. výstupné pohyby, jejichž rychlost může nabývat hodnot řádu až 101 m.s–1;
b) výstupné pohyby při obtékání orografických překážek na návětrné straně nebo v závětří, např. při vlnovém proudění;
c) výstupné pohyby typické pro oblasti nízkého tlaku vzduchu vznikající následkem horizontální resp. izobarické konvergence proudění v nižších hladinách. Dosahují rychlosti řádově pouze 10–2 m.s–1, avšak mají značný synoptický význam. Vyskytují se nad rozsáhlými oblastmi a mohou trvat několik dnů. Protějškem jsou sestupné pohyby vzduchuoblastech vysokého tlaku;
d) výkluzné pohyby teplého vzduchu na anafrontách;
e) výstupné pohyby na zvlněné spodní hranici vrstvy s inverzí teploty vzduchu.
angl: updraft movements slov: výstupné pohyby vzduchu rus: восходящие движения воздуха něm: Aufwinde m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: