Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vyzařování
viz záření.
slov: vyžarovanie rus: излучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: