Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vyzařování
viz záření.
slov: vyžarovanie; něm: Ausstrahlung f; rus: излучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: