Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

okno atmosférické
oblast elmag. záření, v níž má bezoblačná atmosféra velkou propustnost (nízkou absorpci některým z hlavních absorbentů – především vodní páry, oxidu uhličitého nebo ozonu). Pro radiační a tepelný režim Země a její atmosféry jsou významná zejména atmosférická okna v oblasti vlnových délek přibližně 8,5 až 12,5 µm. Meteorologickými družicemi jsou pro monitorování zemského povrchu a oblačnosti v tepelném záření využívána především atmos. okna v pásmech 3,5–4 µm, 8–9 µm a 10–12,5 µm. Viz též propustnost atmosféry, průzkum Země dálkový.
angl: atmospheric window; slov: atmosférické okno; něm: atmosphärisches Fenster n; rus: атмосферное окно  1993-a3
podpořila:
spolupracují: