Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mezoklimatologie
část klimatologie zabývající se mezoklimatem. Zkoumá především klimatické faktory, které modifikují makroklima na mezoklima a specifické vlastnosti mezoklimatu, jako např. zvláštnosti cirkulačních poměrů (podmínek), rozložení srážek, šíření exhalátů apod. Mezoklimatologie se opírá jednak o standardní met. měření a pozorování, jednak o speciální metody (stožárová meteorologická měření) a jiná měření vert. gradientů meteorologických prvků. Za součást mezoklimatologie lze považovat klimatologii znečištění ovzduší.
angl: mesoclimatology slov: mezoklimatológia něm: Mesoklimatologie f rus: мезоклиматология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: