Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jev Dellingerův
angl: Dellinger effect slov: Dellingerov jav něm: Dellinger-Effekt m rus: эффект Деллинджера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: