Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jev Dellingerův
angl: Dellinger effect; slov: Dellingerov jav; něm: Dellinger-Effekt m; rus: эффект Деллинджера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: