Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota pocitová
fiktivní teplota zahrnující vliv zchlazování větrem a směřující k vystižení subj. pocitu daného objektu, zpravidla člověka. Neexistuje obecně přijatý způsob jejího objektivního určení. V současné době (poč. r. 2017) se u nás zpravidla aplikuje kanadská metoda založená na vzorci
Tpoc = 13.12 + 0.6215T - 11.37V0.16 + 0.3965TV0.16,
kde Tpoc značí pocitovou teplotu (v originále označovanou jako wind chill) ve °C, T teplotu vzduchu ve °C a V rychlost větru v km/h. Tento vzorec nelze používat při teplotách vzduchu nad 10 °C a rychlostech větru pod 7 km/h.
angl: wind chill slov: teplota pocitová rus: ощущаемая температура  1993-a3
podpořila:
spolupracují: