Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

barometr
syn. tlakoměr.
Termín zavedl irský přírodovědec R. Boyle v r. 1665. Skládá se z řec. βάρoς [baros] „tíha, váha“ (srov. bar) a μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: barometer slov: barometer něm: Barometer n fr: baromètre m rus: барометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: