Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stratiformis
(str) [stratiformis] – jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Oblak má vzhled rozsáhlé horiz. plochy nebo vrstvy. Užívá se u druhů altocumulus, stratocumulus, zřídka i cirrocumulus.
Termín se skládá ze slova stratus a lat. komponentu -formis odvozeného od forma „tvar, podoba“.
angl: stratiformis; slov: stratiformis; něm: stratiformis; rus: слоистообразныe облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: