Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

přístroj registrační
v meteorologii přístroj pro graf. záznam časových změn meteorologického prvku mech., fotografickou nebo el. cestou, např. anemograf, barograf, hygrograf, termograf, ombrograf. Viz též značka časová.
angl: recording instrument slov: registračný prístroj něm: Registriergerät n rus: самописец, самопишущий прибор  1993-a1
podpořila:
spolupracují: