Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluviometrie
syn. ombrometrie.
angl: pluviometry; slov: pluviometria; něm: Pluviometrie f; rus: плювиометрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: