Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluviometrie
syn. ombrometrie.
Termín se skládá z lat. pluvia „déšť“ a z řec. -μετρία [-metria] „měření“.
angl: pluviometry; slov: pluviometria; něm: Pluviometrie f; rus: плювиометрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: