Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblast synoptická přirozená
velká část zemské polokoule, pro niž se předpokládá, že synop. procesy mají určité charakteristické vlastnosti a mohou být studovány nezávisle na procesech, které probíhají nad jinými částmi polokoule. Na sev. polokouli (sev. od 30. rovnoběžky) byly určeny tři přirozené synoptické oblasti: od Grónska po Ural, od Uralu po Beringův průliv a od Beringova průlivu po Grónsko. Termín byl zaveden v bývalém SSSR pro účely střednědobé a dlouhodobé předpovědi počasí.
angl: natural synoptic region; slov: prirodzená synoptická oblasť; něm: natürliches synoptisches Gebiet n; rus: естественная синоптическая область, естественный синоптический район  1993-a3
podpořila:
spolupracují: