Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ombrografie
zast. označení pro klimatologii atm. srážek.
Termín se skládá z řec. ὄμβρος [ombros] „dešťová přeháňka, příval“ a z komponentu -γραφία [-grafia], odvozeného od komponentu -γραφos [-grafos] (od slovesa γράφειν [grafein] „psát“).
angl: pluviography; slov: ombrografia; něm: Ombrographie f; rus: омбрография  1993-a3
podpořila:
spolupracují: