Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

deprese tlaková
označení útvaru nižšího tlaku vzduchu zpravidla bez přítomnosti atmosférických front.
Slovo deprese (z lat. depressio „stlačení, potlačení“) je zde ve významu snížení hodnoty tlaku vzduchu, nikoliv působení tlakové síly.
angl: baric depression; slov: tlaková depresia; něm: Tiefdruckgebiet n; fr: dépression barométrique f; rus: барическая депрессия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: