Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese tlaková
označení útvaru nižšího tlaku vzduchu zpravidla bez přítomnosti atmosférických front.
Slovo deprese (z lat. depressio „stlačení, potlačení“) je zde ve významu snížení hodnoty tlaku vzduchu, nikoliv působení tlakové síly.
angl: baric depression slov: tlaková depresia něm: Tiefdruckgebiet n fr: dépression barométrique f rus: барическая депрессия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: