Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese tlaková
označení útvaru nižšího tlaku vzduchu zpravidla bez přítomnosti atmosférických front.
angl: baric depression slov: tlaková depresia něm: barische Depression f rus: барическая депрессия fr: dépression barométrique f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: