Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meion
Termín je přejat z řec. μείων [meión] „menší“.
angl: meion; slov: meión; rus: мейон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: