Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

depozice mokrá
depozice ve smyslu ukládání atm. příměsi na zemském povrchu, k níž dochází prostřednictvím atmoférických srážek, popř. hmotnost příměsi, která je tímto způsobem uložena na jednotku plochy za jednotku času. Rozlišujeme vertikální mokrou depozici, která vzniká následkem vymývání příměsí padajícími srážkami, a horizontální mokrou depozici, která je spojena s usazenými srážkami. Na rozdíl od suché depozice probíhá mokrá depozice epizodicky.
angl: wet deposition slov: mokrá depozícia něm: nasse Deposition f fr: dépôt humide m rus: влажные выпадения (осаждения, накопления)  1993-a3
podpořila:
spolupracují: