Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

depozice mokrá
hmotnost atm. příměsi, která je uložena na jednotku plochy zem. povrchu za jednotku času v důsledku procesů vymývání příměsí z atmosféry.
angl: wet deposition slov: mokrá depozícia něm: nasse Deposition f rus: влажные выпадения (осаждения, накопления) fr: dépôt humide m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: