Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sucho agronomické
nedostatek vody v půdě projevující se nízkou půdní vlhkostí způsobený meteorologickým suchem. Z dalších vlivů mají značný význam vlastnosti půdy, způsob jejího obhospodařování a celá řada dalších faktorů. Posuzování agronomického sucha je úkolem agrometeorologie, přičemž je třeba uvažovat i poznatky hydropedologie, fyziologie rostlin apod. Viz též přísušek, sucho fyziologické, bilance půdní vody.
angl: agricultural drought slov: agronomické sucho rus: агрономическая засуха něm: landwirtscchaftliche Dürre f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: