Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

maximum absolutní denní
nejvyšší hodnota z denních maxim meteorologického prvku zaznamenaná na met. stanici nebo v určité oblasti v daném kalendářním dnu za dlouholeté období, zpravidla však od počátku měření. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 abs. maximum teploty vzduchu pro 1. leden 12,5 °C (z roku 2007). Viz též amplituda absolutní denní.
angl: absolute daily (diurnal) maximum of meteorological element; slov: absolútne denné maximum; něm: absolutes Tagesmaximum n; rus: абсолютный суточный максимум метеорологического элемента  1993-b3
podpořila:
spolupracují: