Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblačnost frontální
oblaky, které se vyskytují na atmosférických frontách a pohybují se spolu s nimi. Vytvářejí typické oblačné systémy teplé, studené a okluzní fronty. Frontální oblačnost je tvořena především oblaky druhu nimbostratus, altostratus a cirrostratus. Na studených a okluzních frontách se často vyskytují oblaky druhu cumulonimbus. Hlavní příčinou vzniku frontální oblačnosti jsou na teplé frontě výkluzné pohyby teplého vzduchu podél frontální plochy a na studené frontě výstupné pohyby v teplém vzduchu vyvolané podsouváním těžšího studeného vzduchu. Viz též systém oblačný frontální.
angl: frontal cloudiness slov: frontálna oblačnosť něm: Frontalbewölkung f rus: фронтальная облачность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: