Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra izotermická
modelová atmosféra, ve které je teplota vzduchu s výškou konstantní. Horní hranice izotermické atmosféry je v nekonečnu. Izotermická atmosféra je zvláštním případem polytropní atmosféry.
angl: isothermal atmosphere slov: izotermická atmosféra něm: isotherme Atmosphäre f rus: изотермическая атмосфера fr: atmosphère isotherme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: