Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra izotermická
modelová atmosféra, ve které je teplota vzduchu s výškou konstantní. Vertikální teplotní gradient je nulový, tedy konstantní, proto lze Izotermickou atmosféru považovat za druh polytropní atmosféry. Její horní hranice je v nekonečnu.
angl: isothermal atmosphere slov: izotermická atmosféra něm: isotherme Atmosphäre f fr: atmosphère isotherme f rus: изотермическая атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: