Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra izotermická
modelová atmosféra, ve které je teplota vzduchu s výškou konstantní. Vertikální teplotní gradient je nulový, tedy konstantní, proto lze Izotermickou atmosféru považovat za druh polytropní atmosféry. Její horní hranice je v nekonečnu.
angl: isothermal atmosphere; slov: izotermická atmosféra; něm: isotherme Atmosphäre f; fr: atmosphère isotherme f; rus: изотермическая атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: