Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koróna sluneční
vnější vrstva sluneční atmosféry nad chromosférou. Je tvořena žhavými plyny (plazmatem), unikajícími ze Slunce do vesmírného prostoru. Vysoká teplota těchto plynů (1 – 6 milionů K) je dávána do souvislosti s výtrysky plazmatu z chromosféry v podobě tzv. spikulí, které se podílejí na celkovém přenosu tepelné energie z vnitřních částí slunečního tělesa, kde existují teploty v řádu 106 K.
angl: Sun´s corona, solar corona slov: slnečná koróna něm: Sonnenkorona f fr: couronne solaire f rus: солнечная корона  2020
podpořila:
spolupracují: