Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koróna sluneční
vnější vrstva sluneční atmosféry nad chromosférou. Je tvořena žhavými plyny (plazmatem), unikajícími ze Slunce do vesmírného prostoru. Vysoká teplota těchto plynů (v řádu milionů K)  není prozatím plně vysvětlena, ale zřejmě je výsledkem spolupůsobení několika mechanizmů včetně útlumu rázových vln z povrchu Slunce v jeho koroně a přeměn energie akumulované v magnetickém poli Slunce.
angl: Sun´s corona, solar corona; slov: slnečná koróna; něm: Sonnenkorona f; fr: couronne solaire f; rus: солнечная корона  2020
podpořila:
spolupracují: