Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fukéř, fukýř
lid. název pro silný vítr v zimě nebo pro vichřici se sněhem.
slov: fujak (chujava, víchor, metel, kúrňava) fr: vent violent m rus: вихрь, метель  1993-a1
podpořila:
spolupracují: