Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fukéř, fukýř
lid. název pro silný vítr v zimě nebo pro vichřici se sněhem.
slov: fujak (chujava, víchor, metel, kúrňava); fr: vent violent m; rus: вихрь, метель  1993-a1
podpořila:
spolupracují: