Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čtvrtohory
syn. kvartér.
angl: Quarternary slov: štvrtohory rus: климат четвертичного периода něm: Klima im Quartär n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: