Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čtvrtohory
syn. kvartér.
angl: Quarternary; slov: štvrtohory; něm: Klima im Quartär n; rus: климат четвертичного периода  1993-b3
podpořila:
spolupracují: