Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

směrovka větrná dvoukomponentní
citlivá směrovka určená k současnému zjišťování hodnot horiz. i vert. složky směru větru. V současné době se už prakticky nepoužívá. Viz též směrovka větrná.
angl: bidirectional wind vane, bivane slov: dvojzložková veterná smerovka rus: бифлюгер, двухкомпонентная флюгарка něm: Zweikomponenten Windfahne f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: