Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pyranometr Molla a Gorczyňskiho
syn. solarimetr Molla a Gorczyňskiho – termoel. radiometr k měření globálního slunečního záření. Jeho čidlo v podobě termobaterie je chráněno dvěma koncentrickými skleněnými polokoulemi. Chladné spoje jsou zakryté pouzdrem přístroje a teplé pokryty černou absorpční vrstvou. Termobaterie je pravoúhle symetrická, takže je nutné dbát na přesnou orientaci přístroje. Tento typ pyranometru je nejčastěji používán pro dlouhodobá měření globálního a rozptýleného slunečního záření.
angl: Moll-Gorczyński pyranometer slov: pyranometer Molla a Gorczyńského něm: Solarimeter nach Moll-Gorczyński n rus: соляриметр Молля-Горчинского  1993-a3
podpořila:
spolupracují: