Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlna dlouhá
1. v letecké meteorologii nevhodné označení pro vlnové prouděnízávětří horských hřebenů, které vzniká při proudění vzduchu kolmo na překážku, je-li dostatečně rychlé, vert. mohutné a při stabilním teplotním zvrstvení ovzduší;
2. v synoptické meteorologii nevhodné označení pro vlny Rossbyho.
angl: long wave; slov: dlhá vlna; něm: lange Welle f; rus: длинная волна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: