Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jinovatka
Termín je příbuzný se slovem jíní, se kterým bývá v běžné řeči někdy zaměňován.
angl: soft rime; slov: inovať; rus: кристаллическая изморозь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: