Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zpráva o přízemních meteorologických pozorováních zkrácená (AERO)
angl: AERO slov: skrátená správa o prízemných meteorologických pozorovaniach něm: AERO-Meldung rus: АЭРО  1993-a3
podpořila:
spolupracují: