Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva o přízemních meteorologických pozorováních zkrácená (AERO)
angl: AERO; slov: skrátená správa o prízemných meteorologických pozorovaniach; něm: AERO-Meldung; rus: АЭРО  1993-a3
podpořila:
spolupracují: