Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky horizontální
označení pro usazené srážky, které se běžně používá v chemii atmosféry; v meteorologii je považováno za nevhodné. Viz též srážky skryté.
angl: precipitation deposit; slov: horizontálne zrážky; rus: горизонтальные осадки  1993-a3
podpořila:
spolupracují: