Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážky horizontální
nevhodný název pro srážky usazené, viz srážky.
angl: precipitation deposit slov: horizontálne zrážky rus: горизонтальные осадки něm: Horizontalniederschlag m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: