Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie radiolokační
pracovní označení pro klimatologické zpracování a studium radiolokačních charakteristik atmosféry, oblačnosti, srážek a některých nebezpečných met. jevů. Provádí časovou a prostorovou analýzu hodnot získaných v různých klimatických oblastech pomocí aktivní a pasivní radiolokace, především metodami mat. statistiky. Viz též meteorologie radiolokační.
angl: radar climatology slov: rádiolokačná klimatológia rus: радиолокационная климатология něm: Radarklimatologie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: