Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie radarová
pracovní označení pro klimatologické zpracování a studium radiolokačních charakteristik atmosféry, oblačnosti, srážek a některých nebezpečných meteorologických jevů. Provádí časovou a prostorovou analýzu hodnot získaných v různých klimatických oblastech pomocí aktivní a pasivní radiolokace, především metodami mat. statistiky. Viz též meteorologie radiolokační.
angl: radar climatology slov: rádarová klimatológia něm: Radarklimatologie f rus: радарная климатология  1993-b3
podpořila:
spolupracují: