Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa izalohyps
mapa, do níž jsou pomocí izalohyps zakresleny změny výšky absolutní (barické) topografie  izobarické hladiny nebo tloušťky relativní (barické) topografie za určitý časový interval. Mapy izalohyps abs. topografie znázorňují změny výšky standardních izobarických hladin, a proto jsou do jisté míry analogické mapám izalobar. Mapy izalohyps rel. topografie vyjadřují změny prům. virtuální teploty ve vrstvě vzduchu mezi standardními izobarickými hladinami, a jsou tedy mapami izaloterm.
angl: isallohyptic chart slov: mapa izalohýps něm: Isallohypsenkarte f rus: карта изаллогипс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: