Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aridita klimatu
syn. suchost klimatu – vlastnost klimatu způsobená neúměrně velkým potenciálním výparem oproti spadlým srážkám (opak humidity klimatu). Aridita klimatu může být podmíněna všeobecnou cirkulací atmosféry, vzdáleností od oceánů a jejich vlastnostmi nebo orograficky v důsledku závětrného efektu. Oblasti s aridním klimatem, popř. semiaridním klimatem se vymezují pomocí nejrůznějších indexů humidity. Aridita klimatu je jeho trvalou vlastností, čímž se liší od sucha.
angl: aridity of climate slov: aridita klímy něm: Klimaaridität f rus: аридность климата, засушливость климата fr: aridité climatique f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: