Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Clapeyronův
angl: Clapeyron formula; slov: Clapeyronov vzorec; něm: Clapeyron-Gleichung f; rus: формула Клапейрона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: