Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Clapeyronův
angl: Clapeyron formula slov: Clapeyronov vzorec něm: Clapeyron-Gleichung f rus: формула Клапейрона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: