Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní suchoadiabatický
adiabatický teplotní gradient částice suchého vzduchu. Lze jej vyjádřit vztahem
γd=(-dT dz)d=gcpd,
kde dT je změna teploty, dz změna výšky, g tíhové zrychlení a cpd je měrné teplo suchého vzduchu při stálém tlaku. Hodnota γd je 0,98 K na 100 m, v praxi se obvykle zaokrouhluje na 1 K na 100 m.
angl: dry adiabatic lapse rate slov: suchoadiabatický teplotný gradient něm: trockenadiabatischer Temperaturgradient m fr: gradient adiabatique sec m rus: сухоадиабатический градиент  1993-a3
podpořila:
spolupracují: