Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

průtrž mračen
zast. nebo lid. označení pro přívalový déšť. V odb. pracích tak byla nazývána krátkodobá intenzita srážek s dobou opakování v dané lokalitě 100 a více let.
angl: cloud burst slov: prietrž mračien něm: Wolkenbruch m rus: сильный ливень  1993-a3
podpořila:
spolupracují: